.Net ASPX Yapısı

ASP.NET Balgeleri Hakkında

ASP.NET belgeleri ASPX yapısını kullanırlar. ASPX belgesi, özdevinimsiz (statik) HTML veya XHTML tabanlı, web sayfasında belirecek olan içeriği ayrı tutar. Kullanılan dile göre, sunucu tarafından çalıştırılacak kodu içeren belge Sayfam.aspx.cs (C#) veya Sayfam.aspx.vb (VB.NET) olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşım ile, yazılımcı kodunu yordamsal programlama ilkelerinden çok, oluşabilecek olaylara gereken tepkiyi verebilecek biçimde geliştirir; örneğin, bir sayfa yüklenince, bir düğmeye basılınca, vb.

ASP.NET'in kullandığı diğer belge türleri arasında ascx, asmx, ashx, master, sitemap, skin ve config sayılabilir.

<%@ Page Language="C#" %> // page bölümü sayfanın ilk yükleme aşamasında derleme için gerekli olabilecek birtakım bilgileri // barındırmaktadır bunlar ("language="vb" )= gibi sayfa dili (code behind="xx.vb")= geri kod //sayfasının isimi tarz da tanıtıcı bilgiler page alanında tanımlanır <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    this.Title+= " - " + DateTime.Now.ToLongDateString();
  }

</script> //* script alanında sayfamızın page load ("çalışma zamanı ") anında veya herhangi bir elemanla //*tetiklenen olaylar sonrasında çalıştırılacak yordamları sayfa üzerinde ("ayrı bir kod sayfası //* kulllanmadan") script lerimizi burada tanımlamamızı sağlar <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server">

Sayfamızın form yapısını script'ler yardımı ile yönete bilmek için burada form metodu runat server şeklindedir yani server tarafından yönetilecek anlamına gelmektedir


  <asp:label id="label1" runat="server" text="AD:">
  Bir asp label tagı sadece metinsel ifadeleri görüntümek amacı ile kullanılır.
  <asp:textbox id="asptextbox1" runat="server"></asp:textbox>
  Bir asptextbox metin giriş alanı kullanıcıdan birtakım bilgileri almak için kullanılır.
  <asp:button id="button1" runat="server" text="tamam"></asp:button>
  Bir asp button örneği genel amaçlı button olarak amacına göre çeşitli şekillerde kullanılır.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere...

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap