Asp.Net Başlangıç

ASP.Net Nedir ?

ASP.NET, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı'nın (framework) parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil etmiştir.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.

ASP.Net Bileşenleri Nelerdir ?

CLR (Common Language Runtime)

.NET ile programların çalışmasını kontrol eden birimdir. Normalde programlar derlenirken makine diline çevrilirdi ve işletim sistemiyle bağlantılı olarak çalışırlardı.Normalde Windows, Linux, MAC OS, Pardus aynı program kodunu çalıştıramazlar. Her biri için ayrı ayrı yazılıp derlenmesi gerekir. Bunun çözümü ise ortak bir ara dil kullanmak ve her bir platform için bu aradile çevrilmiş program kodunu çalıştırabilecek bir altyapı hazırlamaktır..NET de kütüphanelerle program kodu derlenip Microsoft Intermediate Language (Microsoft Ara dili) ‘ ne çevrilir. Burada oluşturulan Assembly CLR tarafından herhangi bir sistemde çalıştırılabilir.IL kodu JIT derleyicileri tarafından makina diline çevrilip çalıştırılır.

MSIL (Microsoft Intermadiate Language)

DotNet’te program yazmamızı sağlayan herhangi bir programlama diliyle (C#.NET, VB.NET vs.) yazdığımız bir uygulamayı derlediğimiz zaman kaynak kodumuz çalıştırılabilir bir exe dosyasına dönüşmez. DotNet, uygulamamızı CLR tarafından yorumlanabileceği bir ara dile dönüştürür. Bu aradil MSIL olarak adlandırılmaktadır.

MSIL'e dönüştürülen kodlarımız işletim sisteminin bünyesinde bulunan CLR tarafından yorumlanarak uygulamamız çalışır.

Microsoft firması MSIL'i donanımdan bağımsız olarak düşünmüştür fakat CLR sadece windows işletim sistemleri için yazılmıştır. Diğer işletim sistemlerinde de yazdığımız programların çalışabilmesi için o işletim sistemlerine uygun CLR yazılması gerekmektedir. DotNet'de yazdığımız kodlar ortak bir dile çevrildiği için bir uygulamayı geliştirirken hangi programlama dilini kullandığımızın bir önemi yoktur. Geliştirilen projenin bir kısmı C#.NET, bir kısmı VB.NET ile yazılabilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra Java programlama dili ile kıyaslama yaparsak DotNet'in çalışma mantığı javaya benzemektedir. Java dili ile yazılan kodlar MSIL gibi bir aradile çevrilmekte ve Java Virtual Machine (DotNet CLR'nin yaptığı iş) dediğimiz işletim sistemi üzerine kurulan yorumlayıcı ile çalıştırılmaktadır. DotNet'te ise MSIL'e çevrilmekte CLR ile çalıştırılmaktadır. Bu noktada DotNet'in farkı birçok farklı programlama dili ile program yazmaya olanak vermesidir. Java'da sadece java dili kullanılabilmektedir. Farklı dillerin kullanılmasına müsade etmemektedir.

JIT (Just in Time)

C# derleyicisi ile IL’ e derlediğimiz programı çalıştırırken JIT(Just in Time) derleyicileri devreye girer. Bunlar makina kodunu oluştururlar.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere...

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap