Temel Sınıf Kütüphanesi

CLR'ın bir üst katmanında Temel Sınıf Kütüphanesi (Base Class Library) yer almaktadır. Bu kütüphaneler, .Net framework platformunda yazılım geliştirenler için hazırlanmış, içerisinde birçok servis, nesne ve işlemleri hazır olarak bulunduran alt yapıdır. Yazılımınızı ister C# ister VB'de geliştirin, .Net framework platformunda yer aldığınız için bu kütüphaneleri kullanmaktasınız.
Yukarıda bahsedildiği gibi, temel sınıf kütüphanesi içerisinde birçok servis, nesne ve işlemleri (bu başlık altında bu üç paketi eleman olarak adlandıracağız) hazır olarak bulundurmaktadır. Bu işlemler kütüphane içerisine standart bir hiyerarşi içerisinde yerleştirilmiştir. Tüm işlemlerin bağlı olduğu namescape (isim alanı) denilen yapılar vardır. İsim alanlarının oluşturulma amacı, .Net framework içerisindeki tüm elemanları belirledikleri bir standart çerçevesinde yerleştirip organize edebilmektir. Bu organizasyon mantığı, yazılımcı tarafından anlaşıldıktan sonra yazılım geliştirmeyi daha kolay yapabilmektedir.

Temel sınıf kütüphanesi, dilden bağımsız, olarak çalışmaktadır. C# veya VB.Net'in kendine özgü temel sınıf kütüphaneleri bulunmamaktadır. .Net platformundaki tüm diller, framework içerisindeki bu kütüphaneyi kullanmaktadırlar. Tüm diller ortak kütüphaneyi kullandığı için, örneğin C# geliştiren bir yazılımcının VB.Nrt ile geliştirilen bir yazılımın kodlarını (syntax'ı bildiği takdirde) çözümlemesi çok kolay olacaktır.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere...

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap