Asp.Net MVC ile Ajax Post İşlemleri ve Json Result Kullanımı

Web projelerinin en önemli özellikleri kullanıcıya zaman ve hız kazandırmaktır.Yani kullanıcıya Post – Back işleminden bağımsız bir şekilde hizmet verebilmek oldukça önemlidir.Bu işlem kullanıcıya hem hız hemde zaman kazandıracaktır.Ajax işlemlerinin günümüz teknolojisinde bize sağladığı en büyük hizmet budur.

Ajax Nedir ?

Ajax, tüm sayfayı kullanıcıya tekrar yükletmeden ekrana getiren veya servera gönderen dildir. Ajax, “Asynchronous JavaScript and XML” (Türkçe: Eşzamansız JavaScript ve XML) anlamına gelen ve bir çok programlama dili ile uyumlu çalışan bir tekniktir.

Json Result Nedir ?

Json Result Yapısal olarak XML diline benzeyen, veri taşımak için oluşturulmuş standart bir Object JavaScript dilidir.JSON(JavaScript Object Notation), JavaScript içerisinde kolayca işlenebilme özelliğine sahiptir.Bu özelliği yüzünden genellikle Ajax platformunda tercih edilmektedir.JSON ile düzenlenen bir veri yapısına JavaScript komutlarıyla çok hızlı ve esnek bir şekilde erişilebilmektedir.Yapısal olarak her ne kadar XML diline benzesede, XML’e göre daha hızlı parse edilmekte ve fiziksel boyut olarakta az yer kaplamaktadır.

Bu iki teknolojimiz birlikte kullanıldığında inanılmaz bir performans elde edilebiliyor hem sunucu hem kullanıcı tarafında.

Şimdi bu iki teknolojiyi bir ASP.Net MVC projesi üzerinde örneklendirelim.Senaryomuz Araba Model'ini oluşturuyoruz.İlk olarak MVC üzerinden yeni bir proje oluşturuyoruz.Oluşturduğumuz proje içerisinde Araba adında class oluşturup fieldlarını bu şekilde dolduruyoruz.
 

 


public class Araba
{
      public int ID { get; set; }
      public int ModelYil { get; set; }
      public string Marka { get; set; }
      public string Model { get; set; }
}


İşlemlerimizi yapmak adına yeni bir View oluşturup bu sayfayının içeriğini (BODY İÇERİSİNE) aşağıda bulunan kodları ekliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap